Ramozek ... let them feel better

Interference zdraví zvířat a lidí

„No to přesně mám taky!“ Tuto větu slýchám tak často, až přestávám věřit tomu, že se jedná o náhodu.

Zabývám se komplexní veterinární medicínou, chiropraxí a alternativními metodami výcviku koní. Čím dál tím víc se posouvám od primárního zaměření na zvíře a jeho zdravotní neduhy k tomu, co se jeví jako etiologický zdroj (příčina) onemocnění zvířete. K člověku.

Nejen, že se zdá, že na zvířata projektujeme naše potíže, ale je docela dobře možné, že zvířata nám ulevují od našich neduhů tím, že je na sebe adsorbují. A to bez ohledu na to, zda se jedná o problémy fyzické, nebo psychologické – to z hlediska somatopsychologie stejně nehraje tak velkou roli. Zvířata bezesporu jsou naším emočním filtrem.

Shodné chiropraktické nálezy, nebo chcete-li křivost páteře, mě zase až tak nepřekvapují. Člověk a kůň se vzájemně významným způsobem biomechanicky ovlivňují. Bez pochyby. Že mám podobnou zkušenost i se psy a s jejich „páníčky“ už je trochu zarážející, ale je docela možné, že zde hraje svoji roli tendence napodobovat „vůdce smečky.“ Co ale lze říct o shodných alergiích, kožních vyrážkách, nebo dokonce poranění konkrétní šlachy? Snad jen to, že naše věda ještě není tak daleko, abychom mohli odpovědět s jistotou. Zatím se zdá, že se nedokážeme pravdě ani přiblížit…

A nebo ano? Pokud ano, pak jistě ne v závislosti na vědeckých výzkumech. Odpovědi na otázky proč a jakým způsobem ovlivňujeme naše zvířata, se skrývají v selském rozumu, v našem svědomí, v dávných tradicích světové moudrosti. A pozorované vlivy mě nepřestávají fascinovat svou komplexní jednoduchostí.

Každý jezdec se nesnese s každým koněm, což lze předpokládat. Zajímavější je, že kůň – který daného jezdce téměř nesnese – a to doslova, velmi často dostane doporučené stejné homeopatikum jako jezdec. Homeopatikum má dle tradičních čínských postupů rezonovat co nejpřesněji s vibracemi pacienta. Z toho lze říct, že kůň a jezdec, kteří se vzájemně nesnesou, rezonují na podobných vibracích.

Jako příklad uvedu sebe. Velmi nerada pracuji s línými koňmi. Vyhovuje mi, když kůň sám vyvíjí nějakou aktivitu a já tuto aktivitu jen lehce usměrňuji do žádoucího směru. Podle teorie o rezonanci by to mělo znamenat, že jsem líná, neiniciativní, že čekám, až co se mi řekne,… Přitom o sobě ráda smýšlím jako o aktivním člověku – přeci nejsem líná, že. Takže teorie, kterou jsem tak dobře viděla u ostatních, měla trhlinku. Až donedávna, kdy jsem si dělala takový zajímavý test.

Invertář vedické osobnosti. Védy popisují, že jako živé bytosti vržené do hmotného světa žijeme pod vlivem tří režimů materiální přírody. Tamas – neboli nečinnost, ignorace; Rajas – aktivita, chtíč; a Sattva – dobrota, osvícení. Test byl součástí publikace Vztahy, které fungují aneb Jak může transformační komunikace změnit váš život od Davida Wolfa. Díky testu si člověk může udělat obrázek, pod jakým ze tří vlivů materiální přírody jedná, a poté – čtením knihy a plněním praktických cvičení z transformační komunikace postupně transformovat svoje vědomí do Sattvy, režimu štěstí, spokojenosti, míru a oproštění se od „nezbytných zbytečností.“ Přirozeně jsem předpokládala, že spadnu do režimu Rajas – aktivita. K mému překvapení jsem však spadla do režimu Tamas – inaktivita, lenost… To proto, že jsem si ráda pospala, že jsem se raději schylovala k pasivitě raději nežli k asertivitě (či dokonce agresivitě), atd.

Takže teorie rezonance fungovala i u mě, jen jsem to neviděla. Jako lidé míváme tendenci kritizovat u druhých to, co se sami v sobě (a mnohdy nevědomě) snažíme potlačit. Jako by druhý v nás nežádoucí vlastnosti potencoval a nás stálo větší úsilí udržet je pod pokličkou. Jsme předráždění a vyjevujeme tak to, co vidět nechceme. Proto nás podobné dráždí. A podobné pozitivní přitahuje. Od druhých se můžeme hodně naučit sami o sobě. A když nalezneme plevel, který zarůstá naše srdce, budeme schopní ho vytrhat, budeme se moct podívat druhým upřímně do očí, uvolnit roky skrývané křivdy, zbavit se emocionálních bloků a žít zdravý spokojený život bez stresu. A jsem si téměř jistá, že jako přirozený následek takového stavu bude lepší zdraví našich zvířat.