Ramozek ... ať se cítí lépe

Vliv chiropraxe na hladinu stresu u zvířat

Jakýkoliv dotyk myšlený z lásky uvolňuje v těle zvířat i lidí hormony štěstí, radosti a uvolnění. Naopak stresové hormony strachu, nepohodlí a bolesti mohou být odbourány. I malé děti vědí, že když malému mravenečkovi pofoukáte na bolístku, pohladíte ho po čele; tak hle, a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. Co naši předci věděli dávno, máme my už dnes věděcky podložené, a přesto na to mnohdy zapomínáme. Pravdou zůstává, že dotyky uzdravují, resp. ničí nejčastější příčinu všech nemocí: stres.

U zvířat se efekt zvyšuje tím víc, že častou příčinou stresu je strach z člověka a ze situací, do kterých člověk zvíře přivádí. Jak by se ale zvíře mohlo bát někoho, kdo mu navozuje pocit pohodlí?

Jsou zvířata, která na sebe z různých důvodů nechtějí nechat sáhnout, dotykům se brání a jsou jim nepříjemné. Obyčejné hlazení sice může být v boji se strachem úspěšné, ale účinností se nemůže rovnat metodám, které účinek dotyku cílí na přesná místa na těle. Hladina pozitivních hormonů, které se takto vyplaví, je neúměrně vyšší než při obyčejném hlazení a ani nejzatvrzelejší jedinec si nemůže nevšimnout příjemného pocitu, který ho zaplavuje.

Vyberte správný bod, a může se stát, že zvíře pod vaším dotykem doslova roztaje. Naopak, pokud zvířeti sáhnete tam, kde se mu to nelíbí, může se stát, že si nějaký čas počkáte, než dostanete další povolenku se ho dotknout.

Existuje mnoho fyzioterapeutických metod, které pomáhají zvířeti cítit se dobře. Na rozdíl od lidí zvíře neví, že mu chceme pomoci, a proto nemusí vždy spolupracovat. Na vrub této skutečnosti bych ráda zmínila, že čím specifičtější metoda, tím větší je šance, že příliv endorfinů nastane ihned po prvním hmatu a zvíře si uvědomí, že se mu snažíme pomoct.

Mezi nejpřesnější metody patří právě chiropraxe, spolu s akupresurou. Chiropraxe je účinější než akupresura, ale také invazivnější, což akupresuru z hlediska ''teorie prvního hmatu'' zvýhodňuje. Zvířata se nejen cítí lépe, ale mnohdy i překvapeně, že člověk věděl, kam sáhnout.

Tak nebo tak: pochopení, že člověk je přítel, který se tvířeti snaží pomoct, je základem jejich spokojeného vztahu i pozdější spolupráce.

Poznámky pro veterináře:

1) Manuální terapie je jednou z možností, jak veterinární lékař může pomoci zvířatům ''s poruchami chování,'' ''nezvladatelným zvířatům,'' či prostě s výcvikem zvířat

2) Akupresura může být efektivní metodou zklidnění zvířat při jednoduchých zákrocích - u koní má např. srovnatelnou účinnost jako použití fajfky

3) Akupresurní body jsou často na citlivých/namáhaných místech těla: bursae synoviales, úpony lg.nuchae, ggl. stelatum, nervové plexi, aj.

4) chiropraxe může mít nazanetbatelný účinek i na somatiku pacientů, např. s neuromuskulárními poruchami