Ramozek ... ať se cítí lépe

Uvolnění emocionálních bloků prostřednictvím transformační komunikace

Jak už je dnes vědecky ověřeno, emocionální napění způsobuje nemoci. Pravdu, která byla dávno známá našim předkům: ‚Veselá mysl – půl zdraví‘ ‚Ve zdravém těle zdraví duch‘ začínáme dnes chápat na mnoha různých úrovních.

Hormony, které se vyplavují ve stresu nás sice vedou k větším výkonům, ale z dlouhodobého hlediska vyčerpávají organismus, oslabují imunitní systém, zapříčiňují nedostatečnou výživu vnitřních orgánů (což vede např. k žaludečním vředům nebo poškození ledvin), zvyšují hladinu cukru v krvi (což může mít za následek vznik cukrovky, vyššího krevního tlaku, poškození očí) atp. Obecně lze říci, že stres je příčinou nebo alespoň významným faktorem většiny chronických onemocnění.

Každý vnímáme stres rozdílným způsobem a mnoho z nás si ho – pro jeho konstantní přítomnost – už ani neuvědomuje. Opakovaná informace ztrácí význam, a tak jako když přijdete do nevětranné místnosti a za chvíli si už ani neuvědomujete nepříjemný odér, tak podobně mnozí z nás dokážou stres nevnímat, nasadit si masku spokojenosti a tvářit se, že se nic neděje, zatímco stresové hormony pomalu ale jistě podkopávají naše zdraví.

Ne každý musí nutně onemocnět závažnou neléčitelnou chorobou a emoční stres se může projevovat i subtilněji – bolestí zad, bolestí hlavy, žaludku, problémy se zažíváním, nepříjemným pocením, neklidným spánkem, divokými sny, těžkou hlavou, neustálým tokem myšlenek... To vše jsou varovné signály, kterými se nám naše já snaží dát najevo, že něco není v pořádku. A my se to snažíme neslyšet tak, jako jsme nechtěli slyšet nepříjemné pocity.

‚Jsem v pohodě‘ je heslem naší doby. Tvrdíme to sobě i ostatním a než abychom se podívali svým nepříjemným pocitům do tváře, raději je utápíme v hlučných aktivitách, adrenalinu, ibalginu či alkoholu.

Děláme to tak dlouho, že ani následné upřímné snahy nahlédnout pod masku spokojenosti nemusí končit úspěchem. Transformační komunikace představuje způsob, jak se podívat na sebe samého kritickým nezávislým pohledem. Tak jako vidíme chyby a přetvářku u ostatních, můžeme je vidět u sebe, podrží-li nám někdo zrcadlo. Můžeme ho podržet i sami sobě. Přijetí emocí možná léta schovávaných pod povrchem, pochopení jejich významu a jejich vyjádření nám pomůže uvolnit emocionální bloky – o nichž jsme možná ani nevěděli, že je máme – a zažít jaké to je ‚když někomu spadne kámen ze srdce.‘ Jeho tíhu ucítíme teprve tehdy, když se jí zbavíme – jako když si necháte ostříhat vlasy...

Na kurzu transformační komunikace instituce Satvatove jsem se stala svědkem toho, jak 70ti létý muž trpící revmatickou artrózou, která mu velmi znesnadňovala pohyb, protančil sedm hodin v kuse, poté co prostřednictvím slz uvolnil svoje emocionální bloky minulosti. Jsem s ním stále v kontaktu a jeho pohybové potíže se nevrátily. Příběh tohoto muže mě natolik dojal, že se stal inspirací pro životní cestu sdílení schopností a efektů transformační komunikace s ostatními. První seminář s americkým lektorem Davidem Wolfem, Ph,D proběhl 4.-6.7.2015 v Ústí nad Labem. Ohlasy účastníků jsou více než pozitivní a můžete si je přečíst na úvodní stránce nových stránek www.transformacnikomunikace.cz .

Emocionální bloky na nás mají větší vliv, než jsme ochotní si připustit. Pracuji jako alternativní veterinářka, mj. chiropraktička a ze své praxe mám zkušenost, že uvolnění fyzických bloků vede k uvolnění bloků psychických. Lidé mi popisují fascinující stavy, někdy ‚jen‘ nevědomě prožívají, brečí; zvířata po některých hmatech doslova roztají, zívou, otřepávají se, jako by ze sebe chtěli setřást tu tíhu. Lidé mívají pocit, který popisují jako ‚znovuzrození,‘ ‚úplně lehkou hlavu,‘ ‚čistou hlavu‘. Zdá se, že efekt chiropraxe na uvolnění emocionálních fyzicky vyjádřených bloků nemá tak dlouhodobý účinnek jako transformační komunikace. Zastávám názor, že uvědomění si sebe samého a znalost, jak se sebou pracovat, přijetí zodpovědnosti za svoje zdraví a za svůj život mají větší hodnotu, než jakýkoliv zásah zvenčí.