Ramozek ... ať se cítí lépe

Strach jako spouštěcí bod

Strach je přirozený. Strach pomáhá přežít. Strach mobilizuje systém, jitří smysly, probouzí rychlost.

Srdce buší, uši slyší, oči vidí jako ve zpomaleném filmu. Rozhodnutí přichází ve zlomku vteřiny, mimovolně. Boj nebo ústup.

Každý jistě zažil zpomalený čas během pádu z koně, či děsivé šustění záclon po zhlédnutí hororového filmu.

Strach je generálem přežití i strůjcem bezesných nocí. Bez strachu by nebylo stresu, ale ani života.

Strach nás připravuje k akci. Vyvolává napětí ve svalech, jejich únavu, svalovou bolest. Dlouhodobé napětí způsobuje zkrácení svalů, neadekvátní pohyb kloubů, ztuhnutí zad a páteře, ovlivňuje inervaci.

Strachem vyvolaná bolest způsobuje ještě více ztuhlosti, více napětí, více bolesti, více strachu z bolesti. Bludný kruh se uzavírá.

Koně mají schopnost vnímat svá těla i schopnost svá těla léčit. Aby se zbavili ztuhlosti v oblasti zad, běhají, vyhazují, snaží se postižená místa rozhýbat. Mnohdy se nesetkávají s pochopením.

Strach je základní emocí a je strůjcem všech záporných pocitů. Strach z bolesti, strach z odloučení, strach z nedostatku, strach ze selhání, strach. Strach na sebe může vzít mnoho podob, z nichž u koní nejčastější je agresivita.

Strach je jedním ze spouštěčů stresové osy, poškozuje organismus, oslabuje imunitní systém, vede k metabolickým chorobám.

Nejvíce problémů koní způsobuje strach. Překonání strachu koně je nezbytné a stojí na dvou základních pilířích: probudit koňské sebevědomí a vypěstovat v koni důvěru v člověka. Jde to rychle, pokud koni nabídnete tolik času, kolik jen bude potřebovat.

Na závěr bych si dovolila malý návod, jak diagnostikovat strach u koně. Ze zjednodušeného, čistě materialistického hlediska se submisivní kůň bude snažit utéct, dominantní bude projevovat známky agrese a hřebec se bude předvádět v celé své síle. Pokud jste trochu spirituálně založení, asi víte, že stačí jen vnímat, vnímat svoje pocity bez toho, že byste je hodnotili; a odpověď k vám sama přijde.