Ramozek ... ať se cítí lépe

Jenom kůň

Překlad od neznámého autora

Čas od času mi lidé říkají „rozvesel se, je to jenom kůň“ a nebo „to je hodně peněz za jenom koně.“

Oni nerozumí překonáným vzdálenostem, strávenému času a nákladům za „jenom koně..“

Největší hrdost jsem prožila s „jenom koněm.“ Mnoho času uběhlo a mým zájmem byl „jenom kůň,“ ale nikdy jsem si nepřipadala slabá nebo opovrhovaná.

Mé nejsmutnější okamžiky se týkaly „jenom koně,“ a v těchto šedavých dnech mi jemné žďouchnutí od „jenom koně“ poskytlo útěchu a pomohlo mi jít dál.

Pokud si myslíte, že to je „jenom kůň,“ pak pravděpodobně pochopíte také vyjádření „jenom přítel,“ „jenom východ slunce,“ „jenom slib.“

„Jenom kůň“ vnesl do mého života přátelství, důvěru a naučil mě nespoutaným čistým prožitkům.

„Jenom kůň“ ve mně objevil soucit, trpělivost a udělal mě lepším člověkem.

Pro „jenom koně“ vstávám brzy, vydávám se na dlouhé cesty a dívám se toužebně do budoucnosti.

A tak pro mě a pro blázny jako jsem já to není „jenom kůň,“ ale ztělesnění všech nadějí a snů budoucnosti, myšlenek minulosti a hlubokého prožívání okamžiku.

„Jenom kůň“ vyzdvihl, co je ve mě dobré a rozptýlil moje myšlenky.

Doufám, že ostatní jednou porozumí, že to není „jenom kůň,“ ale něco, co mi dává lidskost a ukazuje mi, jak nebýt „jenom člověkem.“

A tak příště až uslyšíte „jenom kůň,“ jenom se usmějte, protože oni „jenom nevědí.“