Ramozek ... ať se cítí lépe

Drezura se svědomím a Transformační komunikace

Drezura se svědomím

Transformační komunikace nám pomáhá překonat zažité představy mysli a dostat se za hranice smyslového poznání. Za hranicemi mysli se skrývá neropoznané -transcendentální- ježdění, pravé umění jezdecké, harmonie myslí nepochopitelná, rozumem nepopsatelná a mezi jedinci nepředatelná. O takovéto harmonii se píše v mistrovských knihách. A jejich čtením ji nelze pochopit. Naše mysl si z naučených frází vytváří představy, jak by taková harmonie mohla vypadat, a tyto představy jsou v porovnání se skutečným prožitkem jen prázdným odrazem.

Tajemství jezdeckého umění se skrývá v každém z nás. Mnohdy je zakryté vrstvou pochybností, předsudků, ideí, které jsme si vytvořili sami nebo které nám podsunuli druzí.

Čím déle se zabývám somatopsychologií koní, tím více se přikláním k názoru, že pravý lék na koňské neduhy se skrývá pod nánosy předpokladů, limitů, které jsme si stanovili, pod touhami koně vlastnit. Lék na koňské neduhy se skrývá v našem svědomí.

S drezurou se svědomím se nám otevírají nové možnosti jezdeckého výcviku. - Transformační komunikace může člověka dovést až za hranice běžného poznání; pomoci mu objevit, že jezdeckou moudrost už v sobě dávno má. Stačí ji jen odkrýt...

Každý z nás jsme jedinečná bytost a bylo by pošetilé si myslet, že aplikace jednoho (nebo několika) zažitého konceptu, poslouží stejně dobře každému z nás. To by bylo stejně bláhové jako se domnívat, že nám všem padnou stejné kalhoty. Věřím, že stejně jako si každý z nás dokáže vybrat padnoucí kalhoty, tak je každý z nás schopný si zvolit způsob, jakým se zachovat ke koni -v jakémkoliv daném okamžiku tak, aby vytvořil prosředí pro zdraví růst a seberozvoj obou zúčastněných.

V lekcích transformační komunikace v sobě objevíte potenciál řešit situace sebevědomě, s klidem a s grácií; způsobem, jakým jste si vždy přáli a možná vám bylo řečeno, že to není možné. Lidský potenciál je nezměrný, dovolíme-li mu, aby se plně rozvinul.

Pokud se nechceme spokojit s průměrností, pokud chceme dát našim koním alespoň část toho, co jim dlužíme za deset tisív let pokorné služby v našem područí, musíme na sobě pracovat. - Nejen rozvíjet fyzickou zdatnost a techniku jízdy, ale - a to především - naučit se správně reagovat, naučit se rozumět svým emocím, svojí intuici a vést s koněm produktivní dialog.

Lekce transformační komunikace probíhají z 90ti % bez koně, prostřednictvím Skype, telefonu, nebo v rámci osobního setkání. Lekce zahrnují bezplatnou možnost korespondence, posílání videí, atp.

Jak název transformační komunikace napovídá, její proces se skládá ze dvou částí - komunikace, naučení se komunikačních pomůcek vedoucích k získání důvěry a k možnosti hluboké introspekce, jež je základem transformace. - Možnosti změnit pohled, jakým se díváme na svět, změnit svoje vědomí, podvědomí, dokázat s koněm spolupracovat na úrovni intuice, vzájemné důvěry a respektu.